home > direct marketing > campagnemanagement

Campagnemanagement

Bij goed campagnemanagement komt meer kijken dan alleen een doelgroepanalyse en -selectie. Het concept, de creatie van de uiting en de keuze van de communicatiekanalen zijn van even groot belang. Na de verzending van de uiting zijn de responsverwerking en het opvolgen van de leads of de non-respons van belang. Ook de evaluatie van de campagne en het opstellen van de verbeterpunten horen bij het hele campagnemanagment-traject.

Zonar ondersteunt dit hele proces. Waar het marketing intelligence gerelateerd is, voert Zonar het zelf uit, op de andere specialisaties schakelt Zonar de juiste partners in.