home > extra services > respons afhandeling

Respons afhandeling

Een goede responsafhandeling is net zo belangrijk als uw marketingactie zelf. Als klanten een product of brochure bij u aanvragen, verwachten ze dat ze dit snel en juist geadresseerd in huis hebben of dat u snel contact met ze opneemt.Snel in kunnen spelen op de respons


De respons van uw mailing wilt u dus snel op kunnen volgen. Zonar verwerkt uw respons snel en levert die aan u aan. Uiteraard in de opmaak en format die voor u het best bruikbaar is. Zo kunt u direct reageren op de respons. Indien nodig controleert Zonar eerst in uw database of een respondent al in uw database voorkomt, zodat de kans op dubbele relaties in uw marketing database geminimaliseerd wordt.Tips voor een goede responsafhandeling


  • Vraag de volledige adresgegevens via het responsmedium.
  • Vraag op uw antwoordkaart of internetformulier ook meteen toestemming om het e-mailadres te mogen gebruiken (opt-in).
  • Volg de respons zo snel mogelijk op. Hoe langer u wacht, hoe minder relevant voor de potentiële klant, hoe lager de conversie.
  • Verwacht u een hoge respons? Overweeg dan eens om uw direct mail in meerdere batches gespreid te verzenden.Relevante pagina's